GIỚI THIỆU

THÔNG TIN KHÓA HỌC

NỘI DUNG

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

TRAINER

ĐĂNG KÝ NGAY

KHAI GIẢNG: 10, 11, 12/12/2021

Chương trình thiết kế đặc biệt dành cho Training Manager, HRM, Bộ phận Training, T&D Manager, HRD, Giám đốc đào tạo, OD Manager, L&D Manager... và những ai đang phụ trách đào tạo trong doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ NGAY

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Tin vui cho bạn là: Giám đốc đào tạo của Học viện Đào tạo VMP - Phan Hữu Lộc cùng với đội ngũ chuyên gia có hơn 20 kinh nghiệm trong vai trò HRD, Training & Development Manager chia sẻ cho bạn 5 bí quyết sau:
Đưa ra các chiến lược để kiến tạo nên văn hóa học tập trong doanh nghiệp và thể hiện vai trò tham mưu cho Ban lãnh đạo về việc xây dựng một tổ chức học tập có khả năng phát triển năng lực một cách có hệ thống bài bản.
Thiết lập kế hoạch phối hợp Đào tạo, Huấn luyện nhân viên và hàng loạt các hoạt động sau đào tạo đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh và con người trong Doanh nghiệp của bạn.
Xử lý các trường hợp cụ thể như: điều hành nhiều buổi đào tạo trong một ngày; học viên không hoàn thành khóa đào tạo; làm việc với các trưởng bộ phận của học viên, đánh giá & chứng minh hiệu quả sau đào tạo,...
Thuyết phục nhân viên tham gia các khóa đào tạo một cách nghiêm túc và chỉ đạo triển khai các hoạt động đào tạo, kế hoạch đào tạo hàng tháng.
Bạn biết cách bảo vệ thành quả và chứng minh thành tích bằng con số thuyết phục chứ không phải là những điều cảm nhận chung chung kèm với hình ảnh bằng hệ thống đánh giá, đo lường và cam kết đạt được mục tiêu đã đề ra theo kế hoạch.

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

KIẾN TẠO VĂN HÓA HỌC TẬP TRONG DOANH NGHIỆP là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Bộ phận HR và Training. Tuy nhiên, nếu thiếu một số kiến thức chuyên môn về trong lĩnh vực đào tạo, tư duy sai lệch về vai trò, chức năng của bộ phận mình và chưa có phương pháp có hệ thống bài bản thì đó là nguyên nhân nhiều HR phụ trách đào tạo - phát triển nhân sự/ Training Manager chỉ làm theo sự vụ và không thể hiện được vai trò ‘’Hậu’’ trong tổ chức (“Có Vua ắt hẳn sẽ có Hậu’’).

Phiên bản - Phong Hậu/ Queen Promotion

Chương trình đào tạo
TRAIN THE TRAINING MANAGER - NHÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC

GIỚI THIỆU VỀ PHIÊN BẢN: PHONG HẬU/ QUEEN PROMOTION

Trước đây chương trình đào tạo Train The Training Manager thì Training Manager được ví là kiến trúc sư để kiến tạo văn hóa học tập trong nội bộ tại doanh nghiệp.
Sau nhiều khóa đào tạo Train The Training Manager được thực hiện với kết quả là học viên đã thể hiện tốt vai trò của mình trong doanh nghiệp và sự thay đổi theo yêu cầu doanh nghiệp đòi hỏi Training Manager ngày nay cần linh hoạt, nhạy bén và đa dạng trong phong cách giao tiếp để không những là nhà kiến tạo văn hóa học tập trong doanh nghiệp mà còn là nhà kiến tạo với 4 trụ cột: kiến tạo môi trường học tập, nền tảng học tập, văn hóa lãnh đạo học tập và vận hành hiệu quả hệ thống đào tạo cũng giống như Quân cờ hậu có thể đi dọc, đi ngang, đi chéo trong ván cờ và sở hữu lối di chuyển linh hoạt, gồm cả cách đi của mã, xe, tượng…. Tương tự như vậy, Training Manager cần chinh phục với nhiều thành phần khác nhau trong Doanh nghiệp như Ban lãnh đạo, trưởng các bộ phận, học viên là khách hàng nội bộ với nhiều cấp bậc khác nhau. Và thật thách thức nếu chỉ biết làm về đào tạo đơn thuần.

Qualification - Chuẩn hóa quy trình đào tạo Doanh nghiệp và chuyên môn của thân trong lĩnh vực đào tạo

1

Utilize - Tận dụng tối ưu các nguồn lực trong doanh nghiệp

2

Environment learning - Phương pháp tạo lập môi trường học tập trong doanh nghiệp

4

Envision - Kiến tạo bức tranh toàn cảnh về đào tạo và phát triển trong doanh nghiệp

3

Networking skills - Trang bị các kỹ năng xây dựng mối quan hệ và giao tiếp, kết nối với các bộ phận trong tổ chức.

5

5 ĐIỂM CỦA TRAIN THE TRAINING MANAGER, PHIÊN BẢN - QUEEN PROMOTION

Khoá học này là dành cho bạn!

ĐĂNG KÝ NGAY

GIÁ TRỊ SẼ NHẬN ĐƯỢC SAU KHÓA ĐÀO TẠO (VALUE)

 • Biết rõ “5 ĐÚNG” tạo nên sự nghiệp Quản lý đào tạo trong doanh nghiệp
 • Xác định rõ 4 vai trò để định danh mình là ai trong tổ chức và biết được 7 năng lực cần thiết để thể hiện vai trò của mình trong tổ chức
 • Hiểu rõ 4 trụ cột nhiệm vụ và các KPIs của bộ phận đào tạo
 • Hướng dẫn từng bước cách thiết lập được ma trận chiến lược đào tạo và kiến tạo bức tranh toàn cảnh về đào tạo và phát triển trong doanh nghiệp (Envision).
 • Biết cách xây dựng: Training Catalogue/ Training Matrix/ Training Roadmap phù hợp với doanh nghiệp
 • Phát triển được các quy trình vận hành - kiến tạo văn hóa học tập (Learning Culture), công cụ đánh giá, đo lường ở 3 mức độ (Lv1,2,3).
 • Rèn luyện kỹ năng: điều hành cuộc họp với các bộ phận và đối tác, mở đầu giới thiệu buổi đào tạo, cảm ơn cuối khóa, báo cáo & phản hồi hiệu quả.

HƠN CẢ MỘT KHÓA HỌC...BẠN SẼ XÂM NHẬP VÀO VÁN CỜ VÀ KHÁM PHÁ TỪNG BƯỚC CHIẾN THẮNG CHO MỖI BƯỚC BẠN ĐI.

Hãy khám phá hành trình trải nghiệm kiến tạo và chinh phục để tạo dựng văn hóa học tập của doanh nghiệp bạn ngay trên lớp học tại Học viện Đào tạo VMP:

PHƯƠNG PHÁP ĐẶC BIỆT TRONG CHƯƠNG TRÌNH (METHODS)

1

Vượt qua thử thách của BOD và line manager bằng tư duy đúng, kiến thức đúng về chuyên môn đào tạo.

2

Chinh phục và ‘’bán ý tưởng’’ về kiến tạo văn hóa học tập trong doanh nghiệp

4

Lập chiến lược đào tạo xây dựng hệ thống đào tạo và chinh phục BOD và các bộ phận → Biết cách:
+ Lập chiến lược
+ XD lộ trình
+ Đưa ra Quy trình và Quy chế các phương pháp đánh giá, đo lường

Hệ thống đào tạo hiện tại của các DN

3

Trải nghiệm với nhiều mô hình và hệ thống đào tạo

5

Trở thành Training Manager Tinh Thông - Người kiến tạo hệ thống và môi trường học tập tại doanh nghiệp → 30 phút thuyết phục, chinh phục hệ thống đào tạo mới

Trở thành Training Manager tinh thông

 • Trở thành Training Manager giỏi
 • Tư duy về đào tạo nội bộ DN
 • Những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho người làm đào tạo

Giá trị bạn sẽ nhận được sau học phần này:
+ Biết rõ “5 ĐÚNG” tạo nên sự nghiệp Quản lý đào tạo trong doanh nghiệp
+ Có được tư duy đúng để quyết định phương pháp đúng trong kiến tạo môi trường học tập
+ Kiến thức đúng để có tầm nhìn chính xác về công tác đào tạo phù hợp với Doanh nghiệp

 01

NỘI DUNG SẼ ĐƯỢC HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH (PROGRAMS)

TẢI BROCHURE

Vai trò và nhiệm vụ của Training Manager

 • Vai trò và phương pháp thể hiện vai trò 
 • Nhiệm vụ và cách thức hoàn thành nhiệm vụ
 • Rèn luyện các năng lực để hoàn thành sứ mệnh của Training Manager tại DN

Giá trị bạn sẽ nhận được sau học phần này:
+ Xác định rõ 4 vai trò để định danh mình là ai trong tổ chức và biết được 7 năng lực cần thiết để thể hiện vai trò của mình trong tổ chức
+ Hiểu rõ 4 trụ cột nhiệm vụ và các KPIs của bộ phận đào tạo
+ Thực hành với “4 chuyên’’ thể hiện là chuyên gia trong lĩnh vực

Thiết lập chiến lược - kiến tạo văn hóa học tập trong doanh nghiệp

 • Phân tích bối cảnh của DN 
 • Xác định mục tiêu của tổ chức, bộ phận và năng lực còn thiếu trong Doanh nghiệp
 • Phân tích SWOT và đề xuất chiến lược
 • Kiến tạo bức tranh toàn cảnh về đào tạo và phát triển trong doanh nghiệp (Envision)
 • Thiết lập mục tiêu và mức độ ưu tiên về đào tạo và phát triển
 • Kỹ năng chinh phục sự đồng thuận với Ban lãnh đạo

Giá trị bạn sẽ nhận được sau học phần này:
+ Hướng dẫn từng bước cách thức nắm rõ bối cảnh của Doanh nghiệp trong tình hình kinh tế- xã hội bằng công cụ PESTEL
+ Biết cách xác định mục tiêu với công cụ GAPOTP
+ Hướng dẫn từng bước để thiết lập được ma trận chiến lược đào tạo SWOT và kiến tạo định hướng học tập trong doanh nghiệp.
+ Hướng dẫn chi tiết cách thể hiện mức độ ưu tiên bằng bức tranh tổng thể về đào tạo doanh nghiệp với công cụ Mô hình hóa
+ Thực hành quy trình chinh phục “bán ý tưởng” với ban lãnh đạo

Phát triển hệ thống đào tạo và kiến tạo văn hóa học tập

 • Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo : Xây dựng danh sách các khóa học cho Doanh nghiệp (Corporate training programme catalogue); Xây dựng ma trận đào tạo (Skill-matrix); Xây dựng lộ trình đào tạo (Training Roadmap)
 • Quy trình kiến tạo văn hóa học tập - Learning Culture
 • Xây dựng Quy trình triển khai và kiến tạo môi trường học tập - Environment Learning
 • Soạn thảo các quy chế đào tạo và kiến tạo nền tảng học tập - learning platform
 • Sale & Marketing và kế hoạch truyền thông 4 trụ cột cho các đối tượng trong nội bộ (Networking Skills)
 • Phát triển các công cụ, hệ thống đánh giá và đo lường hiệu quả đào tạo (Training evaluation Tools)

Giá trị bạn sẽ nhận được sau học phần này:
+ Biết cách xây dựng: Training Catalogue/ Training Matrix/ Training Roadmap phù hợp với doanh nghiệp
+ Vận dụng được 7 bước kiến tạo văn hóa học tập
+ Sở hữu 5 phương pháp kiến tạo môi trường học tập - Environment Learning
+ Hướng dẫn và tư vấn cách chọn lọc các nền tảng học tập - Training Platform
+ Rèn luyện các kỹ năng “Sales & Marketing’’, truyền thông đào tạo nội bộ
+ Phát triển được các công cụ đánh giá, đo lường ở 3 mức độ (Lv1,2,3).

Vận hành hệ thống đào tạo

 • Lập kế hoạch và quản lý ngân sách đào tạo
 • Điều phối và vận hành các chương trình và dự án đào tạo
 • Kiểm tra, đánh giá các mức độ hoàn thành và báo cáo
 • Điều trình và cải tiến quá trình triển khai hệ thống đào tạo
 • Xây dựng và tạo văn hóa học tập tại doanh nghiệp

Giá trị bạn sẽ nhận được sau học phần này:
+ Sở hữu biểu mẫu lập kế hoạch đào tạo và quản lý, theo dõi ngân sách đào tạo
+ Rèn luyện kỹ năng: điều hành cuộc họp, mở đầu buổi đào tạo, cảm ơn cuối khóa, phản hồi hiệu quả.
+ Biết cách thiết lập văn hóa học tập và các hoạt động Follow -up sau đào tạo

Đo lường và đánh giá hiệu quả đào tạo

 • Đánh giá trước đào tạo (PRE-Training)
 • Đo lường trong đào tạo (In-Training)
 • Đánh giá sau đào tạo (Post-Training)
 • Báo cáo đào tạo và đề xuất giải pháp
 • Theo dõi quá trình áp dụng (Follow-up)

Giá trị bạn sẽ nhận được sau học phần này:
+ Hướng dẫn từng bước soạn thảo biểu mẫu đánh giá trước và sau khóa học (Pre - Post test cho 3 cấp độ)
+ Hướng dẫn cách báo cáo đào tạo và đề xuất giá trị học tập
+ Nắm được 5 lời khuyên (Tips) trong quá trình theo dõi áp dụng (Follow - up training)

Tối ưu hóa hệ thống đào tạo

 • Quy trình cải tiến “Kaizen” trong đào tạo
 • Công nghệ hóa và quản lý công nghệ trong đào tạo
 • Tiêu chuẩn hóa và quản trị trí thức tại DN

Giá trị bạn sẽ nhận được sau học phần này:
+ Vận dụng quy trình cải tiến PDCAKaizen trong đào tạo nội bộ
+ Biết cách rà soát phân tích những vấn đề cần giải quyết một cách khoa học và có hệ thống.

04

03

02

05

06

07

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

XEM THÊM CẢM NHẬN

SAU KHÓA HỌC BẠN CÓ THỂ TỰ TRẢ LỜI TẤT TẦN TẬT VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRONG DOANH NGHIỆP, CỤ THỂ:

Lời khuyên của chuyên gia là “MUỐN LÀM ĐÚNG THÌ CẦN PHẢI HỌC”
Tại Việt Nam, đơn vị uy tín và tiên phong cho khóa học này đó là VMP Academy. Bạn sẽ trải qua 3 ngày học dựa trên tình huống mô phỏng, bạn sẽ được Certified với nghề Training Manager và ứng dụng chúng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp.

Bản chất của đào tạo là gì?

01

Tiêu chuẩn của một khóa học thành công là thế nào?

02

Bạn làm thế nào để lựa chọn và lên kế hoạch cho chương trình đào tạo mới?

03

Bạn làm sao đánh giá thành công của nhân viên sau đào tạo và kỳ huấn luyện?

04

Bạn đã xử lý thế nào khi phải hoàn thành nhiều buổi đào tạo trong một ngày?

05

Bạn giải quyết như thế nào khi một học viên không hoàn thành khóa đào tạo?

06

Bạn làm như thế nào để thuyết phục nhân viên tham gia các khóa đào tạo một cách nghiêm túc?

07

Ngoài đào tạo trên lớp, trên công việc thì cần thêm hoạt động nào liên quan để chương trình đào tạo để kiến tạo văn hóa học tập cho tổ chức?

08

Làm thế nào để vận hành hệ thống đào tạo và tạo môi trường học tập hiệu quả trong doanh nghiệp?

09

Phương pháp nào có thể đo lường được các hoạt động đào tạo và huấn luyện đã triển khai?

10

Làm sao để tạo lập môi trường học tập cho mọi đối tượng trong doanh nghiệp?

11

Làm sao để thu hút sự tham gia của các trưởng bộ phận vào công tác đào tạo và phát triển?

12

1. Để giúp đào tạo doanh nghiệp trở nên bài bản và chuyên nghiệp cần trang bị tư duy đúng, kiến thức đúng, phương pháp đúng và cần sử dụng đúng công cụ để trở nên nhanh chóng và giảm thiểu sai lầm trong quá trình kiến tạo văn hóa học tập và tổ chức đào tạo nội bộ chúng tôi khuyến khích toàn bộ bộ phần đào tạo và những ai liên quan chính đến hoạt động đào tạo nên tham gia học chung vì như vậy, sẽ giúp có chung tư duy.
Bên cạnh đó, tại lớp học anh/chị có thể tận dụng ngay cơ hội này để thực hiện ngay những gì đã học vào doanh nghiệp của anh/chị. 3 ngày học sẽ như 3 ngày làm việc thực sự và để có hệ thống đào tạo bài bản trong 3 năm tiếp theo…

2. Khóa học chỉ tổ chức tại Tp.HCM (khu vực gần sân bay): ngoài kiến thức, kỹ năng và nội dung của khóa học, VMP sẽ tạo môi trường kết nối với nhiều học viên đến từ nhiều công ty/ tập đoàn lớp tại HCM. Vì vậy, đây cũng là cơ hội và môi trường học tập lẫn nhau cho anh/ chị trong và sau chương trình mà VMP tạo ra nhằm tạo văn hóa học tập đến với học viên. VMP CÓ CHÍNH SÁCH CHO CÁC THÀNH VIÊN NGOÀI TP.HCM. 

GÓC TƯ VẤN KHÓA ĐÀO TẠO

CHÍNH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC THEO NHÓM ĐƯỢC TÀI TRỢ MỘT PHẦN BỞI HỌC VIỆN ĐÀO TẠO VMP ĐỂ KHUYẾN KHÍCH CHO TRƯỜNG HỢP NÀY. HÃY LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN VIÊN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

12.890.000đ

15.890.000đ

00
00
00
00

Thời gian còn lại

Ngày

Giờ

Phút

Giây

FORM ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Đăng ký để nhận ưu đãi

Các khóa đào tạo khác:

Xem chi tiết